Nettavisen.
Aksjesøk
Navn
Petter Anker Stordalen
 
Født år/orgnr 
1962  
 
Postnr/-sted 
0286 Oslo 
Vil du bli varslet om endringer?
Tjenesten er gratis og medfører ingen forpliktelserSelskaper hvor Petter Anker Stordalen er aksjonær

Selskap Aksjeklasse Antall Andel
Rosales Invest AS A-aksjer 1 0.00%
Strawberry Holding AS B-aksjer 0 0.00%
Strawberry Group AS NO0010070014 164 0.00%
Rosaseae Invest AS A-aksjer 1 0.00%
Strawberry Holding AS B-aksjer 0 0.00%
Strawberry Group AS NO0010070014 164 0.00%
Rosoideae Invest AS A-aksjer 1 0.00%
Strawberry Holding AS B-aksjer 0 0.00%
Strawberry Group AS NO0010070014 164 0.00%
Strawberry Fields AS Ordinære aksjer 1 100.00%
Strawberry Brothers AS Ordinære aksjer 500 50.00%
Sommerrogaten Utvikling AS Ordinære aksjer 6,000 20.00%
The Hub Holding AS Ordinære aksjer 1 50.00%
Strawberry Holding AS Ordinære aksjer 1 25.00%
Strawberry Group AS NO0010070014 41,124,089 25.00%
AS Sneiselia Ordinære aksjer 10 25.00%
Heimdal-hotell AS Ordinære aksjer 27 2.73%
Jetfly AS Ordinære aksjer 250 25.00%
Strawberry Advisory AS Ordinære aksjer 7,500 25.00%
Strawberry Art & Design AS Ordinære aksjer 25 25.00%
Strawberry Hospitality Group AS Ordinære aksjer 25,000 25.00%Copyright © 2019 Nettavisen.
Telefon 02060    E-post 02060@nettavisen.no

Personvern-policy

Data-policy