*Nettavisen.*
Aksjeeier
Navn
Gustav Magnar Witzøe
 
Født år/orgnr 
1993  
 
Postnr/-sted 
7266 Kverva 
Vil du bli varslet om endringer?
Tjenesten er gratis og medfører ingen forpliktelser


Listen viser både direkte og indirekte eierskap, og er per 31.12.2018. De kan være endret i ettertid. Opplysninger for 2019 publiseres i begynnelsen av 2020.

Direkte eierskap

Indirekte eierskap

Selskap Aksjeklasse Antall Andel
Fjord Marin AS NO0010105315 18,852,253 99.00%
Fjord Marin Holding AS NO0010322308 7,171,899 99.00%
Gmw Venture AS A-aksjer 9 0.23%
Gmw Venture AS B-aksjer 3,871 96.78%
Kvarv AS B-aksjer 3,871 96.78%
Kvarv AS A-aksjer 9 0.23%Nettavisen.
Copyright © 2019
Telefon 02060    E-post aksjeeier@nettavisen.no

Personvern-policy

Alfabetisk