*Nettavisen.*
Aksjeeier
Navn
Odd Reitan
 
Født år/orgnr 
1951  
 
Postnr/-sted 
7030 Trondheim 
Vil du bli varslet om endringer?
Tjenesten er gratis og medfører ingen forpliktelser


Listen viser både direkte og indirekte eierskap, og er per 31.12.2018. De kan være endret i ettertid. Opplysninger for 2019 publiseres i begynnelsen av 2020.

Direkte eierskap

Indirekte eierskap

Selskap Aksjeklasse Antall Andel
Odd Reitan Private Holding AS Ordinære aksjer 1 100.00%
Orkla ASA NO0003733800 300 0.00%Nettavisen.
Copyright © 2019
Telefon 02060    E-post aksjeeier@nettavisen.no

Personvern-policy

Alfabetisk