*Nettavisen.*
Aksjeeier
Navn
Kjell Inge Røkke
 
Født år/orgnr 
1958  
 
Postnr/-sted 
1392 Vettre 
Vil du bli varslet om endringer?
Tjenesten er gratis og medfører ingen forpliktelser


Listen viser både direkte og indirekte eierskap, og er per 31.12.2018. De kan være endret i ettertid. Opplysninger for 2019 publiseres i begynnelsen av 2020.

Direkte eierskap

Indirekte eierskap

Selskap Aksjeklasse Antall Andel
Ocean Yield ASA NO0010657448 280,800 0.19%
Old Kværner Invest AS Ordinære aksjer 200,000 100.00%
Sea Launch Holding AS Ordinære aksjer 100 100.00%
The Resource Group Trg AS Ordinære aksjer 60,250 100.00%
Våningshuset AS Ordinære aksjer 400 100.00%Nettavisen.
Copyright © 2019
Telefon 02060    E-post aksjeeier@nettavisen.no

Personvern-policy

Alfabetisk