*Nettavisen.*
Aksjeeier
Navn
Stein Erik Hagen
 
Født år/orgnr 
1956  
 
Postnr/-sted 
0790 Oslo 
Vil du bli varslet om endringer?
Tjenesten er gratis og medfører ingen forpliktelser


Listen viser både direkte og indirekte eierskap, og er per 31.12.2018. De kan være endret i ettertid. Opplysninger for 2019 publiseres i begynnelsen av 2020.

Direkte eierskap

Indirekte eierskap

Selskap Aksjeklasse Antall Andel
Canica Investor AS B-aksjer 9 7.50%
Gumøy Golf AS Ordinære aksjer 8 3.92%
Nøisomhed AS Ordinære aksjer 1,534 33.33%
Orkla ASA NO0003733800 10,000 0.00%
Stein Erik Hagen AS Ordinære aksjer 900 100.00%
Tvist 1 AS A-aksjer 3 2.50%Nettavisen.
Copyright © 2019
Telefon 02060    E-post aksjeeier@nettavisen.no

Personvern-policy

Alfabetisk