*Nettavisen.*
Aksjeeier
Navn
Johan Johannson
 
Født år/orgnr 
1967  
 
Postnr/-sted 
0786 Oslo 
Vil du bli varslet om endringer?
Tjenesten er gratis og medfører ingen forpliktelser


Listen viser både direkte og indirekte eierskap, og er per 31.12.2018. De kan være endret i ettertid. Opplysninger for 2019 publiseres i begynnelsen av 2020.

Direkte eierskap

Indirekte eierskap

Selskap Aksjeklasse Antall Andel
Dnb ASA NO0010031479 12,251 0.00%
Fhj Invest AS A-aksjer 1 0.10%
Joh Holding AS B-aksjer 11,098 55.49%
Joh Holding AS A-aksjer 2 0.01%
Joh Johannson Invest AS A-aksjer 2 0.00%
Kejoh Invest AS A-aksjer 1 0.10%
Orkla ASA NO0003733800 31,000 0.00%
Poj Invest AS A-aksjer 1 0.10%
Skaten AS B-aksjer 990 99.00%
Skaten AS A-aksjer 10 1.00%
Skaten Invest AS Ordinære aksjer 1 100.00%
Statoil ASA NO0010096985 3,000 0.00%
Telenor ASA NO0010063308 10,000 0.00%
Yara International ASA NO0010208051 6,000 0.00%Nettavisen.
Copyright © 2019
Telefon 02060    E-post aksjeeier@nettavisen.no

Personvern-policy

Alfabetisk