*Nettavisen.*
Aksjeeier
Navn
Ole Andreas Halvorsen
 
Født år/orgnr 
1961  
 
Postnr/-sted 
 
Vil du bli varslet om endringer?
Tjenesten er gratis og medfører ingen forpliktelser


Listen viser både direkte og indirekte eierskap, og er per 31.12.2018. De kan være endret i ettertid. Opplysninger for 2019 publiseres i begynnelsen av 2020.

Direkte eierskap

Indirekte eierskap

Selskap Aksjeklasse Antall Andel
Aker Solutions ASA NO0010716582 200,949 0.07%
Borr Drilling Limited BMG575071086 171,951 0.04%
Ckg Invest AS Ordinære aksjer 8 0.80%
Gjensidige Forsikring ASA NO0010582521 35,781 0.01%
Hvamveien Logistikkbygg Holding AS Ordinære aksjer 16 1.60%
Kid ASA NO0010743545 156,040 0.38%
Kongsberg Gruppen ASA NO0003043309 22,607 0.02%
Lagåsen Bolig AS Ordinære aksjer 9 0.90%
Lerøy Seafood Group ASA NO0003096208 60,690 0.01%
Lier Logistikkinvest I AS Ordinære aksjer 16 1.60%
Lysaker Park Invest Ii AS NO0010812050 25 0.25%
Majorstuen Kontorbygg Ii AS Ordinære aksjer 8,250 0.83%
Ml 33 Invest AS NO0010768567 18 0.99%
Norsk Hydro ASA NO0005052605 115,472 0.01%
Norwegian Finans Holding ASA NO0010387004 79,181 0.04%
Nrp 2016 AS A-aksjer 78,080 0.16%
Nye Barcode 121 Bidco AS NO0010790033 41 0.26%
Olav Thon Eiendomsselskap ASA NO0005638858 19,794 0.02%
Orkla ASA NO0003733800 209,973 0.02%
Prosafe SE CY0100470919 1 0.00%
Sbanken ASA NO0010739402 75,989 0.07%
Statens Hus Stavanger AS Ordinære aksjer 4,085 0.41%
Statoil ASA NO0010096985 32,363 0.00%
Storebrand ASA NO0003053605 374,183 0.08%
Subsea 7 S.a. LU0075646355 83,304 0.03%
Telenor ASA NO0010063308 112,999 0.01%
Tgs Nopec Geophysical Company ASA NO0003078800 45,055 0.04%
Veidekke ASA NO0005806802 51,901 0.04%
Victoria Eiendom AS NO0003041402 4,948 0.03%
Yara International ASA NO0010208051 48,801 0.02%Nettavisen.
Copyright © 2019
Telefon 02060    E-post aksjeeier@nettavisen.no

Personvern-policy

Alfabetisk