*Nettavisen.*
Aksjeeier
Navn
Bjørn Rune Gjelsten
 
Født år/orgnr 
1956  
 
Postnr/-sted 
0286 Oslo 
Vil du bli varslet om endringer?
Tjenesten er gratis og medfører ingen forpliktelser


Listen viser både direkte og indirekte eierskap, og er per 31.12.2018. De kan være endret i ettertid. Opplysninger for 2019 publiseres i begynnelsen av 2020.

Direkte eierskap

Indirekte eierskap

Selskap Aksjeklasse Antall Andel
Brg Air AS Ordinære aksjer 182 100.00%
G&a Air AS Ordinære aksjer 67,768 50.00%
Gjelsten Holding AS Ordinære aksjer 1 100.00%
Gjelsten Invest Ii AS Ordinære aksjer 5,050 100.00%Nettavisen.
Copyright © 2019
Telefon 02060    E-post aksjeeier@nettavisen.no

Personvern-policy

Alfabetisk