*Nettavisen.*
Aksjeeier
Navn
Johan Henrik Andresen
 
Født år/orgnr 
1961  
 
Postnr/-sted 
0274 Oslo 
Vil du bli varslet om endringer?
Tjenesten er gratis og medfører ingen forpliktelser


Listen viser både direkte og indirekte eierskap, og er per 31.12.2018. De kan være endret i ettertid. Opplysninger for 2019 publiseres i begynnelsen av 2020.

Direkte eierskap

Indirekte eierskap

Selskap Aksjeklasse Antall Andel
AS Selvik Bruk Ordinære aksjer 160 33.33%
Ferd Holding AS A-aksjer 2,917 0.01%
Ferd Jha AS Ordinære aksjer 10,000 100.00%
Vestfjorden Vann og Avløp AS A-aksjer 4 0.14%
Vestfjorden Vann og Avløp AS B-aksjer 40 1.36%Nettavisen.
Copyright © 2019
Telefon 02060    E-post aksjeeier@nettavisen.no

Personvern-policy

Alfabetisk