*Nettavisen.*
Aksjeeier
Navn
G&a Air AS
 
Orgnr
814138712
 
Totalt antall aksjer
135,536
Vil du bli varslet om endringer?
Tjenesten er gratis og medfører ingen forpliktelser


Aksjonærer i G&a Air AS (25 største)

Selskap Antall Andel
Aker Asa 67,768 50.00%
Bjørn Rune Gjelsten 67,768 50.00%


Selskaper hvor G&a Air AS er aksjonær

Selskap Antall Andel
Ingen registrert


Listene er per 31.12.2018. De kan være endret i ettertid. Opplysninger for 2019 publiseres i begynnelsen av 2020.Nettavisen.
Copyright © 2019
Telefon 02060    E-post aksjeeier@nettavisen.no

Personvern-policy

Alfabetisk