*Nettavisen.*
Aksjeeier
Se hva Norges rikeste eier
Kjell Inge Røkke
Stein Erik Hagen
Bjørn Rune Gjelsten
Odd Reitan
Johan Johannson
Johan H. Andresen
Ole Andreas Halvorsen
Gustav Witzøe
Petter A. StordalenNettavisen.
Copyright © 2019
Telefon 02060    E-post aksjeeier@nettavisen.no

Personvern-policy

Alfabetisk